Publicerad den

Flygplansbalanserare

Vi hoppas balanseraren kommer in i lager igen inom kort.

Flygplansbalanseraren är ett mycket bra hjälpmedel för att justera positionen på batteri, tank, servon, med mera tills modellens tyngdpunkt är på korrekt plats. Balanseraren har inbyggda linjaler, avstånd från vingarnas framkanter kan enkelt mätas vilket ger att både tyngdpunktens position och avvikelse från den är enkel att finna.

Data

  • För flygplansmodeller mellan 0.8 och 18 kg.
  • Bredd: justerbar. Med originalstängerna kan upp till 30 cm breda kroppar hanteras.
  • Höjd: cirka 35 cm. Högre modeller kan hanteras genom att placera verktyget på en distans eller på kanten av ett bord.
Verktyg

[eshop_details show=’,’]