Flygplansplywood

0.4 mm flygplansplywood (3 lager)

0.6 mm flygplansplywood (3 lager)

0.8 mm flygplansplywood (3 lager)

1 mm flygplansplywood (3 lager)

1.5 mm flygplansplywood (3 lager)

2 mm flygplansplywood (4 lager)

2.5 mm flygplansplywood (5 lager)

3 mm flygplansplywood (6 lager)

4 mm flygplansplywood (8 lager)

5 mm flygplansplywood (10 lager)

Endast i butik

Hela skivor

Flygplansplywood 0.4 x 1220 x 1220 mm, 925 kr
Flygplansplywood 0.6 x 1220 x 1220 mm, 995 kr
Flygplansplywood 0.8 x 1220 x 1220 mm, 675 kr
Flygplansplywood 1.0 x 1220 x 1220 mm, 655 kr
Flygplansplywood 1.5 x 1220 x 1220 mm, 635 kr
Flygplansplywood 2.0 x 1220 x 1220 mm, 665 kr
Flygplansplywood 2.5 x 1220 x 1220 mm, 795 kr
Flygplansplywood 3.0 x 1220 x 1220 mm, 935 kr
Flygplansplywood 4.0 x 1220 x 1220 mm, 955 kr
Flygplansplywood 5.0 x 1220 x 1220 mm, 995 kr

Delning på mitten av flaken ovan: 50 kr tillkommer.