Servokablar

Tre varianter av servokablar finns: med kontakter av typen Futaba, JR och den universella med JR- och Futabakontakt

Servokabel med JR och Futabakontakt

Denna servokabel är universal och passar överallt. Den har JR-kontakt mot mottagaren som passar alla mottagare och Futabakontakt mot servot som passar alla servon.

Servokabel med Futaba-kontakter

Futaba-kontakten har en styrklack och ett styrspår. Om styrklacken tas bort blir det en JR-kontakt. Futaba-kontakten passar alla servon men endast Futabas mottagare (om inte klacken tas bort).

Servokabel med JR-kontakter

JR-kontakten passar alla mottagare inkl. Futaba och alla servon utom Futaba. Futaba-servon passar om dess styrklack tas bort. Se även information om den universella kontakt/kabeltyp som vi håller på att övergå till under Futaba ovan.

Övriga servokablar

Tillbehör