Servokablar

Två varianter av servokablar finns: med kontakter av typen Futaba eller JR.

Servokabel med Futaba-kontakter

Futaba-kontakten har en styrklack och ett styrspår. Om styrklacken tas bort blir det en JR-kontakt. Futaba-kontakten passar alla servon men endast Futabas mottagare (om inte klacken tas bort).

Servokabel med JR-kontakter

JR-kontakten passar alla mottagare inkl. Futaba och alla servon utom Futaba. Futaba-servon passar om dess styrklack tas bort.

Övriga servokablar

Tillbehör