NiMh (bil, båt, sändare och mottagare)

Gens ace NiMh

Traxxas NiMh

NiMh-ackar till sändare (TX) och mottagare (RX)

Övriga NiMh-batterier