Rundstav, balsa/bok/lind

Rundstav av balsa

Rundstav av bok

Rundstav av lind