Rundstav, balsa/bok/lind

Rundstav av balsa

Rundstav av bok

Notera att rundstavarna kan vara lite lätt böjda. Detta kan uppstå när stavarna torkar.

Rundstav av lind