Fram- och bakkantslister

Fram- och bakkantslisterna är tillverkade av balsa