APC Thin Electric

APC Thin Electric – mycket styv och effektiv propeller för eldrivna modeller. Pusher innebär spegelvänd / motroterande / skjutande propeller.

Pusher-propellrarna återfinns längst ned på denna sida.

APC Thin Electric Pusher