Skruv, mutter och brickor

Träskruv / spetsiga skruvar

Servoskruv

Spetsig skruv med ingjuten bricka.

Spårskruv

Skruv med försänkt skalle

Insexskruv

Stoppskruv

Nylonskruv

Vantskruv

Vajeranslutningsskruvar

Gängstång

Gängad insats

Mutter

Islagsmutter

Brickor

Nitar

Övrigt