Elmotorer – T-Motor

T-Motor finns i tre serier (listade i den ordning de presenteras på sidan):
AS-serien är framtagen för vanliga utövare där förhållandet mellan pris och effekt/kvalitet är i fokus.
AM-serien passar för erfarna utövare som har stora till extrema krav på motorer och drivlinor.
AT-serien passar för erfarna utövare och till industriella applikationer.

T-Motor AS-serie

T-Motor AM-serie

T-Motor AT-serie

T-Motor Tillbehör