Balsaflak

MBS RC Models balsaflak är av högsta kvalitet och säljs i fem olika viktklasser.
OBS: om vald viktklass tar slut skickas flak som ligger så nära aktuell viktklass som möjligt.

Alla balsaflak är 1000mm långa och 100mm breda.

Balsaflak i 10-pack

Exempel på användningsområden för de olika viktklasserna:

  • Lätt balsa: mycket små modeller, plankning av ytor med mycket liten radie (låg hållfasthet).
  • Lätt-medium balsa: små modeller, plankning av ytor med liten radie.
  • Medium balsa: lister, spant, spryglar, plankning.
  • Hård balsa: spant, spryglar, vingbalkar och lister till större modeller eller där lite extra styrka behövs.