Lättplywood

Lättplywood (även kallat för liteply) har en lägre densitet än flygplansplywood och är lätt att bearbeta utan att flisa sig.
Alla tjocklekar av lättplywood kan beställas i längderna 500, 700, 1000 eller 1200 mm och i bredderna 200-600 mm (i steg om 200 mm).
OBS: 4mm lättplywood har en A- och B-sida.