Lättplywood

Lättplywood (även kallat för liteply) har en lägre densitet än flygplansplywood och är lätt att bearbeta utan att flisa sig.
All lättplywood kan beställas med längderna 200, 600, 1000 och 1200 mm och i bredderna 200, 400 och 600 mm.
All lättplywood har en A- och B-sida.

2 mm lättplywood

3 mm lättplywood

4 mm lättplywood