Publicerad den

Mottagarstyrd strömbrytare 4.5-40V

Ansluts till ledig kanal på mottagaren och används för att styra t. ex. ljus, ljud, kamera, motorstart, med mera. Notera att den spänningsnivå switchen matas med (via JST-kontakten) också är den spänning som det man önskar styra får.

Data

  • Spänning, mottagarsida (svart kontakt ovan): 4 – 8.4V.
  • Spänning, styrsida: 4.5 – 40V.
  • Max ström kontinuerligt, styrsida: 7A.
  • Max ström kortvarigt, styrsida: 10A.
  • Dimensioner, styrenhet: 40 x 20 x 11mm.
  • Vikt: 11 gram.
  • Kabellängd, mottagarsida: 250 mm.
  • Kabellängd, styrsida: 2 x 80 mm.

Passande kontakter

Notera att mottagarsida och styrd sida måste vara två skilda strömkretsar.

Kontakter

[eshop_details show=’,’]