Publicerad den

Hitec HPP-21 Plus servoprogrammerare

Hitec HPP-21 Plus+ ger dig dels möjligheten att testa så gott som alla på marknaden förekommande servon och dels möjligheten att ändra programmerbara parametrar hos Hitecs digitala servon. Enheten kan användas fristående eller kopplas (via en USB-kabel) till en PC/dator (senaste versionen av programvaran finns här).

En 4.8 – 6.0V mottagarack (eller likvärdig strömkälla) krävs för att driva enheten. En 4.8V mottagarack är att föredra men en 6V ack kan användas för servon som är avsedda för den spänningsnivån.

Varning: för att undvika fel vid programmering, använd alltid en fulladdad ack som strömkälla.

Om enheten skall kopplas till en PC (ej Macintosh) krävs en USB-kabel med mini-USB-kontakt i ena änden. Max en meters längd på USB-kabeln rekommenderas.

Programmerbara parametrar

 • Fail Safe på/av.
 • Rotationsriktning.
  Upplösning/steglängd (endast Hitec G2).
  Rörelsehastighet.
  Ändlägen (EPA).
 • Centrerings-/neutralläge.
 • Fail Safe position.
 • Död bandvidd (justering av servots känslighet kring neutralläget).
 • Överbelastningsskydd (endast Hitec G2).
 • PC, “spara och öppna”. Om enheten används tillsammans med en dator kan gjorda inställningar sparas och användas igen vid ett senare tillfälle och till andra servon.
 • Återgång till fabriksinställningar.

Programmerbara Hitec-servon

Följande Hitec-servon är (i dagsläget) programmerbara:

 • Alla HS-7xxx G2.
 • Alla HS-5xxx. Notera att överbelastningsskydd och upplösning/steglängd endast är programmerbart hos vissa HS-5xxx (se bilden nedan).

 

Innehåll

 • 1 st HPP-21 Plus+ servoprogrammerare.
 • 1 st engelsk manual.
Servon

[eshop_details show=’,’]