Publicerad den

Futaba GPS-sensor (SBS-02G)

SBS-02G GPS Telemetrisensor S.BUS2
SBS-02G GPS Telemetrisensor S.BUS2

Futabas GPS-sensor är avsedd att anslutas till Futaba-mottagare med S.Bus2-port och användas i Futaba-system (sändare/mottagare) som kommunicerar via FASSTest-protokollet  (t ex Futaba 14SG).

Sensorn mäter (och returnerar till sändaren) följande parametrar:

  • Hastighet (0 till 500 km/h).
  • Höjd (-700 meter till +5500 meter).
  • Stighastighet / sjunkhastighet, variometer (-150 m/s till +150 m/s).

Varje GPS-sensor har ett unikt id vilket används om modellen är försedd med mer än en GPS-sensor.

Data

  • Spänningsintervall: 3.7 – 8.4V.
  • Strömförbrukning: ca 100 mA.
  • Längd: 45 mm.
  • Bredd: 30 mm.
  • Höjd: 15 mm.
  • Vikt: 11 gram.
  • Kabelängd: ca 120 mm.

Innehåller GPS-sensor, manual (engelsk), id-etiketter och fästtejp.

Futaba S.Bus2 (telemetri)

[eshop_details show=’,’]