Publicerad den

LiPo-, LiFe-voltmätare med alarm

LiPo- och Life-voltmätare för 1 – 8S (3.7 – 29.6V) batterier. Enheten ansluts till balanseringskontakten (förgreningskontakt vid användande tillsammans med 1S batterier) och är dels avsedd att användas för kontroll av batteriers och cellernas individuella spänningsnivå och dels för att användas som alarm när någon av batteriets celler sjunker till inställd larmnivå. Enheten ger ifrån sig ett mycket kraftfullt ljud och hörs tydligt till piloten / föraren.

Enhetens display visar (kontinuerligt):

  • ”ALL” följt av hela batteriets spänningsnivå.
  • ”No1″ följt av första battericellens spänningsnivå.
  • ”No2″ följt av andra battericellens spänningsnivå.
  • osv, upp till antalet celler i batteriet.

Alarmet kan dels stängas av och dels ställas in mellan 2.7 – 3.8V.

Mät- och testinstrument

[eshop_details show=’,’]