Publicerad den

LiPo-voltmätare

Detta instrument ansluts till balanseringskontakten och visar:

  • “ALL” följt av hela batteriets spänningsnivå.
  • “No1” följt av första battericellens spänningsnivå.
  • “No2” följt av andra battericellens spänningsnivå.
  • osv, upp till antalet celler i batteriet.

Ovanstående upprepas så länge instrumentet är anslutet.
Avsedd för 2-6 cellers LiPo-batterier.
[eshop_details show=’,’]